عشق رویایی من 91
همیشـــه نمـــے شود خود را زد به بـــے خیـــالـــے و گفــــت : تنهــــا آمده ام ؛ تنهـــا مـــیروم … یڪــ وقـــت هــایـــے ! شایـــد حتـــــے براے ساعتـــے یا دقیــقه اے ؛ ڪــم مــی آورے … دل وامانـــده ات یــڪــ نفـــر را مـــــے خواهــد ! ڪـــــﮧ تـــا بینهـــــ ـایـــتـــ عاشقانهـ دوستـــَش دارے...
+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

تواین روزا خیلی به دعا احتیاج دارم.التماس دعا
+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

معنی لغات پسران

اینبار دیگه چیکار کردم؟
ترجمه : اینبار چطوری مچم رو گرفتی؟
چه جالب، بعد چی شد؟...
ترجمه : هنوز داری حرف میزنی؟ بس کن دیگه
نتونستم پیداش کنم.
ترجمه : شئ مورد نظر بیش از یه متر با من فاصله داشت حوصله نداشتم پاشم
برای تمام کارام یه دلیل منطقی دارم.
ترجمه : یه کم فرصت بده یه خالی بندی جور کنم!
+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

آدم بایـــــد یکــــی رو داشتـــــه دلــــش ضعــــف بــــره واســــش باشــــه کـــــه
+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

دختره به پسره میگه:
برو یه نوشیدنی واسم بگیر
پسره : کولا یا پپسی
دختره : کولا
پسره : دایت یا عادی...
دختره : دایت
پسره : قوطی یا شیشه
دختره : قوطی
پسره : کوچیک یا بزرگ
دختره : اصلا نمیخوام . . . واسم آب بیار
پسره : معدنی یا لوله کشی
دختره : معدنی
پسره : سرد یا گرم
دختره : میزنمتــــــــــــــــــا
پسره : با چوب یا دمپایی
دختره : حیووووووووووووون
پسره : خر یا سگ
دختره : گمشو از جلو چشام
پسره : پیاده یا با دو
دختره : با هر چی برو فقط نبینمت
پسره : باهام میای یا تنها برم
دختره : میام میکوشـــمـــت
پسره : با ساطور یا چاقو
دختره : ســــــــــاطور
پسره : قربانیم میکنی یا تیکه تیکه
دختره : خدالعنتت کنه . . . قلبم وایستاد
پسره : ببرمت دکتر یا دکترو بیارم اینجا
+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 


+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

بیا در آغوش بگیریم هم را
تو با خیالِ هرکس که دوست داری
من بیخیال، که تو دوستم نداری
باور کن
هیچ زمینی به آسمان نمی رود...
فقط، شاید
غروب لعنتیِ جمعه
کمی
آسمانی شود
+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

وقتی که احساس تنهایی می کنید و به تنگ آمده اید،احتمال آنکه انتخاب های ضعیف تری بکنید، بالا می رود و در نهایت از روابطی سر در خواهید آورد که ارضا کننده نیست.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﻤﺎﯼ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻣﺠﺮﯼ ﻟﻨﮕﯽ : ﺁﻗﺎﯼ ﮔﻮﺭﺩﺯﯼ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﭼﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻦ؟
ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ : ﺁﺧﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﻦ ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﻧﮕﻢ !!
ﻣﺠﺮﯼ ﻟﻨﮕﯽ : ﻣﮕﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﺎﯼ ﺑﮕﯽ؟ ...
ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ : ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﮕﻢ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯿﺨﺎﻡ...
ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ
4 ﺑﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﺩﯾﻢ ﻭ 2 ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﯿﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ
ﻭ ﻧﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻢ ﺗﯿﻢ ﺳﻮﻡ ﺁﺳﯿﺎ ﺷﺪﯾﻢ ﻭ
ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ 3 ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ 4 ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﺎﻡ ﻭﻻﯾﺖ
ﺁﻭﺭﺩﻩ ((((:
+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﻤﺎﯼ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻣﺠﺮﯼ ﻟﻨﮕﯽ : ﺁﻗﺎﯼ ﮔﻮﺭﺩﺯﯼ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﭼﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻦ؟
ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ : ﺁﺧﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﻦ ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﻧﮕﻢ !!
ﻣﺠﺮﯼ ﻟﻨﮕﯽ : ﻣﮕﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﺎﯼ ﺑﮕﯽ؟ ...
ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ : ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﮕﻢ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯿﺨﺎﻡ...
ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ
4 ﺑﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﺩﯾﻢ ﻭ 2 ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﯿﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ
ﻭ ﻧﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻢ ﺗﯿﻢ ﺳﻮﻡ ﺁﺳﯿﺎ ﺷﺪﯾﻢ ﻭ
ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ 3 ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ 4 ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﺎﻡ ﻭﻻﯾﺖ
ﺁﻭﺭﺩﻩ ((((:
+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

آره دنیای ما اسمش "فرهاد مجیدیـ"ــه...

آره سخته تحمل این روزا..

ولی روزای خوب تو راهه.....

ما دنیامون رو فراموش نمی کنیم ..

کاپیتان شماره ی 7 ..

7 مقدس بی صبرانه منتظر بازگشت تو هستیم اینبار در قواره ی مربی...

 
 
 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 


نامم را پاک کردی... یادم را چه میکنی؟
یادم را پاک کنی... عشقم را چه میکنی؟
اصلا همه را پاک کن
هر آنچه از من داری
از من که چیزی کم نمیشود...
فقط بگو با وجدانت چه میکنی؟
نکند آن را هم پاک کرده ای؟
نــــــــــــه ! شدنی نیست...
نمیتوانی آنچه که نداشتی را پاک کنی
+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

عشقم نمیدونی امروز چقد دلم برات تنگ شده

نمیدونی چی میکشم وقتی بدون تو نفس میکشم

فقط این امید به آینده است که بهم جون میده تا بتونم نفس بکشم

عشق من

هرروز و هرشب باهات حرف میزنم

وقتی چشام میبندم دنیارو همونطور که دوست دارم تصور میکنم

خیلی خوبه

دنیای باتو

بهم آرامش میده

عشقم ، من باورت دارم که میتونی با مشکلات بجنگی

باورت دارم که میتونی بشی شریک زندگی من

بدون که هنوزم به یادت نفس میکشم

به یادت آب مینوشم

به یادت اشک میریزم

و

با یادت زندگی میکنم

بدون که هنوزم تو واسه من بهترینی و بهترین خواهی ماند ♥♥♥

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  | 

ﺩﻳﺪﻱ ﺷﺒﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻴﺸﻴﻨﻲ ﻋﮑﺴﺎﻱ ﮔﻮﺷﻴﺘﻮ

 ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﻭ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺳﺎﺭﻭ ﻣﻴﺨﻮﻧﻲ؟

 ﺑﻌﻀﻴﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺩَﺕ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻥ ...

ﺩَﻣَﺮ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻲ ﻣﻼﻓﻪ ﻣﻴﮑﺸﻲ ﺭﻭﺕ ﭼﻮﻧﺖ ﺭﻭ ﺑﺎﻟﺶ ﮔﻮﺷﻴﺘﻢ ﺩﺳﺘﺖ ...

ﻋﮑﺴﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ

 ﺗﻮ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺂﺩ ﺑﺮﺍﺕ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ

 ﻭﻟﻲ ﺷَﺒﺎ ﺩﻳﺪَﻧﺸﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻴﭽﺴﺒﻪ

 ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺳﺎﺭﻭ ﻣﻴﺨﻮﻧﻲ

 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﮑﻨﻲ

 ﺍﺳﻤﺶ ﺭﻭ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ ﻗُﻔــــﻞ ﻣﻴﺸﻲ ﺭﻭﺵ

ﺁﺭﻩ ... ﻳﻪ ﻣﺪﺕ ﮔﻮﺷﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ miss call ﻭ

sms ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻥ

Call Log ﮔﻮﺷﻴﺖ ﻣﺜﻼ " ﺍﮔﻪ 3 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮﺩ , 2

ﺳﺎﻋﺖ ﻭ 45 ﺩﻗﻴﻘﺶ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﻮﺩ ...

ﻭﻗﺘﻲ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮﺳﻪ ,

ﺁﺧﺮﻳﻦsms ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ : 5 ﻣﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﻴﺮﺳﻢ

 ﻭ ﻣﻴـــــــــــــــــــــﺮَ ﻓﺖ ﺗﺎ ... ﺭﺳﻴﺪﻱ ﺧﺒﺮﻡ ﮐﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ

 ﻫﻨﻮﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﺷﻪ ...

ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻂ ﺩﺳﺘﺸﻪ؟

 ﺩﺳﺘﺶ ﻧﻴﺴﺖ؟

 ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ... ﺭﻭﺷﻨﻪ؟

 ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻲ ...ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻲ ...

ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻴﮕﻲ ﻳﻪ SMS ﺧﺎﻟﻲ ﺑِﺪَﻡ ...

ﺑﺎﺯَﻡ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﺫﺍﺭﻩ!

ﮐﻼﻓﻪ ﯼ ﮐﻼﻓﻪ ﺍﯼ ...

ﮐُﻞ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺗﻮ 2 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﻴﮑﺸﻪ ..

2 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎﺩﺵ ﻣﻴﻮﻓﺘﻲ ﻭ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻳﺮ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻣﻴﺒﺮﻩ .....

ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺶ ﮐﻪ ﺭَﺩ ﻣﻴﺸﻲ ﮐﻼ " ﮔﻮﺷﻲ ﺭﻭ ﻣﻴﺬﺍﺭﻱ ﮐﻨﺎﺭ ...

ﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻴﺮﻱ ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﺁﺭﻩ ...

ﺍﮔﻪ ﻳﻬﻮ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ ﭼﻲ ﻣﻴﺸﻪ؟

 ﺍﮔﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﺒﻴﻨﻤﺶ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﭼﺠﻮﺭﻳﻪ؟

 ﺍﻻﻥ ﮐُﺠﺎﺱ؟ ﭼﻴﮑﺎﺭ ﻣﻴﮑﻨﻪ؟

 ﺍﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ؟

 ﻧﮑﻨﻪ ... ﻧﮑﻨﻪ ﮐﺴﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺒﻮﺳﺘﺶ؟ !

یا بغل کس دیگست؟!

ﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻩ ...ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﮔﻨﺪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ..

ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻧﺒﺮﻩ ...

ﺍﺻﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻭﻥ ﺷﻤﺎﺭﺗﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺯﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ +980...

ﺷﺎﻳﺪ ﺯﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻲ ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﻳکی دیگه از بغل دستش صداش بکنه : ﻋﺰﻳﺰﻡ کیه بهت زنگ زده؟ "

ﻳﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺳﺮ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ

 ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻴﺎﻱ ﺍﻭﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﺩﺗﺖ ....

میدونم سخته

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عشق رویایی من 91  |